W zakładce plan lekcji ukazał się ww. plan na rok 2016/2017. Plan może ulec zmianie.