W Prywatnym Gimnazjum AWANS nauczycielami są:

Dorota Hejnowska – język francuski
Anna Jagielska – język niemiecki
Jacek Jakusik – historia i wiedza o społeczeństwie
Joanna Jasińska – język angielski
Dariusz Jasiński – język angielski
Agnieszka Jastrzębska – język angielski
Małgorzata Kaim – religia
Małgorzata Konkol-Cioch – geografia
Magdalena Krzemińska – zajęcia artystyczne
Magdalena Kubaszewska – biologia
Bogdan Kuchar – wychowanie fizyczne
Joanna Lamkowska – matematyka
Janina Łańko – język polski
Anna Majcher – matematyka i fizyka
Damian Mikucki – informatyka, technika
Barbara Pietkiewicz – język polski
Maria Seibert – muzyka
Alicja Sobolewska – chemia
Tomasz Wojnowski – edukacja dla bezpieczeństwa
Monika Zeltinger – język niemiecki