Dyrektor: Zbigniew Kołpacki
Wicedyrektor: Joanna Lamkowska